Imię i nazwisko
MAŁGORZATA KRZYSIAK

Referat Organizacyjno-Finansowy

Pokój
210
Telefon
12 616 5043
Fax
12 616 5037
Zakres obowiązków

1. Gospodarowanie składnikami majątkowymi Wydziału.
2. Czuwanie nad terminowością badań okresowych pracowników.
3. Projekty odpowiedzi  na pisma wymagające zbiorczej odpowiedzi z kilku komórek organizacyjnych Wydziału.
W ramach zastępstw udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Wydziale oraz w  UMK, zgodnie z kpa oraz obowiązującymi procedurami UMK, ewentualnie wskazanie instytucji właściwej  dla załatwienia sprawy lub wskazanie właściwych stron  BIP Miasta Krakowa,  MPI Magiczny Kraków, w tym portalu Sprawy Społeczne

Data aktualizacji: 2015-09-22 Pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIKA SARNECKA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz