Imię i nazwisko
Pokój
315
Telefon
12 616 5094
Zakres obowiązków
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (ustawowej) i jednorazowej zapomogi finansowej (gminnej)

  • sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalania prawa do wyżej wymienionych świadczeń

  • podpisywanie wydawanych w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji  administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych

Data aktualizacji: 2011-07-01 Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA PIERZCHAŁA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz