Imię i nazwisko
Pokój
303
Telefon
12 616 5237
Zakres obowiązków

Przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (ustawowej), jednorazowej zapomogi finansowej (gminnej), świadczenia rodzicielskiego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

Data aktualizacji: 2017-03-24 Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz