Imię i nazwisko
Pokój
209 A
Telefon
12 616 5046
Zakres obowiązków

Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Referatu  w zakresie prawidłowej realizacji zadań. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu korespondencji otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział. Nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z budżetem Wydziału. Opracowywanie projektów zarządzeń, pism ogólnych Prezydenta Miasta, poleceń służbowych Dyrektora Magistratu, Prezydenta Miasta oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału o charakterze organizacyjnym. Prowadzenie spraw kadrowych będących w kompetencji  Wydziału. Nadzorowanie prawidłowej gospodarki materiałami biurowymi i wyposażeniem. Pełnienie funkcji wiodącego koordynatora Polityki Bezpieczeństwa (PBI) w Wydziale oraz  pełnienie obowiązków wynikających z obsługi  aplikacji informatycznej System Ewidencjonowania Zbiorów Administrowania  i Monitorowania „SEZAM”, zgodnie z aktami kierowania w tej sprawie. Nadzór nad terminowością i ewidencją załatwiania skarg i wniosków, interwencji mieszkańców; interpelacji, wniosków i postulatów posłów; interwencji, wniosków, postulatów senatorów; udzielania odpowiedzi  na pisma.

Data aktualizacji: 2016-02-12 Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz