Pokój
317 A
Telefon
12 616 5078
Fax
12 616 5071
Zakres obowiązków
  • Organizacja pracy w referacie.

  • Nadzór nad terminowym sporządzaniem list wypłat osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

  • Nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowywaniem zestawień sald księgowych osób, które pobrały świadczenia nienależnie oraz listy dłużników alimentacyjnych.

  • Nadzór nad prawidłowym planowaniem budżetu na dany rok kalendarzowy i jego realizacją.

  • Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadania do Wojewody Małopolskiego.

  • Przygotowywane i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności Referatu i Oddziału

Data aktualizacji: 2011-07-01 Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA PIERZCHAŁA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz