Imię i nazwisko
Pokój
107
Telefon
12 616 5035
Zakres obowiązków

1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatku mieszkaniowego.

3. Prowadzenie ewidencji i analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

/dot. lokali mieszkalnych w zasobie niespółdzielczym/

Data aktualizacji: 2011-07-05 Pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA KARLIŃSKA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz