Imię i nazwisko
Pokój
108
Telefon
12 616 5020
Fax
12 616 5036
Zakres obowiązków

1. Organizacja, koordynacja i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania pn. Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych.

2. Wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawie dodatku mieszkaniowego.

3. Nadzór nad terminowością rozpatrywania wniosków i realizacji przyznanych świadczeń.

4. Przygotowywane i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności Referatu.

Data aktualizacji: 2011-07-05 Pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA KARLIŃSKA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz