Imię i nazwisko
Pokój
414
Telefon
12 616 5101
Fax
12 616 5071
Zakres obowiązków
  • Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Referatu w zakresie wydawania decyzji dotyczących przyznawania świadczeń opiekuńczych.

  • Wprowadzanie wniosków do podsystemu informatycznego oraz sporządzanie na ich podstawie projektów decyzji.

  • Kontrola projektów decyzji pod względem formalnym i merytorycznym.

  • Nadzór nad terminowością realizacji wniosków.

  • Przygotowywane i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności referatu.

  • Realizacja zadań Zespołu Dokumentującego System Zarządzania Jakością w UMK

  • Podpisywanie wydawanych w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych

Data aktualizacji: 2011-07-01 Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA PIERZCHAŁA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz