Imię i nazwisko
Pokój
211
Telefon
12 616 5084
Zakres obowiązków
  • Przyjmowanie wniosków i spisywanie protokołu w sprawie odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia nienależnie pobranych świadczeń

  • Przyjmowanie wniosków i spisywanie protokołu w sprawie rozłożenia na raty lub umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej

  • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ww sprawach.

  • Sporządzanie decyzji w sprawie zmiany sposobu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i należności dłużnika alimentacyjnego.

  • Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Data aktualizacji: 2013-03-12 Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA ARABSKA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz