Imię i nazwisko
Pokój
117, os. Zgody 2
Telefon
Fax
12 616 8729
Zakres obowiązków

przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (ustawowej) i jednorazowej zapomogi finansowej (gminnej), zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych

Data aktualizacji: 2016-02-25 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Ryba
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz