Pokój
317A
Telefon
12 616 5068
Zakres obowiązków
  • Sporządzanie, weryfikacja i korekta list wypłat dla osób uprawnionych do świadczeń oraz ponowne przekazywanie nieodebranych świadczeń.

  • Sporządzanie zestawień sald księgowych osób, które pobrały świadczenia nienależnie oraz listy dłużników alimentacyjnych

  • Planowanie budżetu na realizację zadania na dany rok kalendarzowy.

  • Opracowywanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe.

  • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadania do Wojewody Małopolskiego.

  • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności Referatu i Oddziału.

Data aktualizacji: 2011-07-01 Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA PIERZCHAŁA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz