Imię i nazwisko
Pokój
Telefon
Zakres obowiązków
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (ustawowej) i jednorazowej zapomogi finansowej (gminnej)

  • sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalania prawa do wyżej wymienionych świadczeń

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

Nazwiska świadczeniobiorców na litery - K, L, V, Ż

Data aktualizacji: 2016-02-12 Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz