Pokój
Telefon
Zakres obowiązków
  • udzielanie informacji oraz przyjmowanie i weryfikacja wniosków  w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w tym wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
  • przygotowywanie pism do Kancelarii Komorniczych, Urzędów Skarbowych, ZUS, MOPS, GUP lub innych instytucji celem pozyskania informacji niezbędnych do przyznawania lub weryfikacji prawa do świadczeń alimentacyjnych.

 

Data aktualizacji: 2017-03-17 Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz