Imię i nazwisko
Pokój
308, Plac Na Stawach 1
Telefon
12 616 5015
Zakres obowiązków
  • Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Referatu w zakresie wydawania decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych,

  • Kontrola projektów decyzji pod względem formalnym i merytorycznym,

  • Nadzór nad terminowością realizacji wniosków, Podpisywanie wydawanych w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji  administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych.

Data aktualizacji: 2017-03-20 Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz