Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń (SO-03-5)

Symbol:
SO-03-5
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5078
Faks:
12-616-5071

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Kitlińska Anna
kierownik referatu317 A12 616 5078
Balicka Katarzyna
starszy inspektor317A12 616 5091
Frankowska Anna
starszy inspektor317A12 616 5068
Guzińska Ewa
starszy inspektor314A12 616 5078
Kozak Justyna
inspektor31712 616 5153
Sadek-Burczak Agnieszka
główny specjalista31412 616 5025
Szałankiewicz-Zając Agnieszka
inspektor31712 616 5152
Zięba Anna
starszy inspektor31412 616 5079

Zakres działania:

1. Miesięczne sporządzanie, korekta i weryfikacja imiennych list wypłat dla osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz świadczeń wychowawczych i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego.
2. Obsługa świadczeniobiorców związana z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,zaliczki alimentacyjnej, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz świadczeń wychowawczych.
3. Miesięczne przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego zestawień sald księgowych osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz świadczenia wychowawcze.
4. Miesięczne przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego listy dłużników alimentacyjnych.
5. Planowanie i realizacja budżetu przyznanego na dany rok kalendarzowy na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz świadczenia wychowawcze.
6. Opracowywanie i składanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań do Wojewody Małopolskiego.
7. Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań w tym do Wojewody Małopolskiego.
8. Przekazywanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń do Referatu ds. Nienależnych Świadczeń.<< Wstecz