Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych (SO-04)

Symbol:
SO-04
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5021
Faks:
12-616-5036

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Zgud Wioletta
kierownik referatu10812 616 5020
Barańska Marta
starszy inspektorstan.512 161 5031
Buczak-Bębenek Małgorzata
inspektor10912 616 5019
Gorzkowska Anna
starszy inspektor10612 616 5013
Gzyl Dominik
podinspektorstan.412 616 5289
Korzeniewicz Marta
starszy inspektor25, os. Zgody 212 616 8985
Kozłowska Katarzyna
podinspektorstan.312 616 5033
Krużel Ewa
podinspektor10712 616 5017
Lisicka-Oczko Sylwia
inspektor10712 616 5017
Maciejewska Lucyna
podinspektor10612 616 5018
Mąsior Jarosław
starszy inspektorpok.25, os. Zgody 212 616 8975
Niewiadomska Wioletta
główny specjalista10712 616 5035
Rychlewicz Marta
podinspektor10912 616 5019
Szczepka Bożena
podinspektor10712 616 5017
Wiśniewski Paweł
inspektor105A12 616 5021
Śliwińska-Potoniec Małgorzata
podinspektor10712 616 5035

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zwanych dalej dodatkami.
2. Weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie wymaganej dokumentacji.
4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1.
6. Sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków i/lub wnioskodawców uprawnionych
do dodatków.
7. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych dodatków.
8. Udzielanie ulg w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranych dodatków.
9. Ewidencja i analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do organu II instancji.
10. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
11. Udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania.
12. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

Uwagi:

Przyjmuje interesantów w lokalizacjach:
 
1 - ul. Stachowicza 18: pn.-pt. 7.40 - 18.00:
I piętro: 7.40-15.00, tel: 12 616 5021, 
parter, stanowisko 2 : 15.00 -18.00, tel: 12 616 5021
 

2 - os. Zgody 2, I piętro, pok. 119  : pn.-pt. 7.40 - 15.30, tel: 12 616 8985.

Dostęp do dokumentacji tylko na ul.Stachowicza 18:
w godzinach: pn-pt 7.40 - 15.30

                        ]<< Wstecz