Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych (SO-03-1)

Symbol:
SO-03-1
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5092, 12-616-5086
Faks:
12-616-5071

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Kowalska Janina
kierownik referatu31512 616 5092
Arabska Agnieszka
starszy inspektor117, os. Zgody 2
Balik Joanna
podinspektorstan.612 616 5009
Baś Paweł
podinspektorparter, stan.512 616 5009
Burnat Marta
starszy inspektor30212 616 5087
Bączyńska Beata
starszy inspektorparter, stan.412 616 5009
Figacz Agnieszka
starszy inspektor30412 616 5090
Halejcio Monika
starszy inspektor31612 616 5097
Isendorf Monika
starszy inspektor
Janiczak Maria
starszy inspektor30112 616 5086
Krzan Jolanta
starszy inspektor30312 616 5237
Kubowicz Renata
główny specjalista31512 616 5094
Nowak Agnieszka
młodszy referent30312 616 5237
Noworyta Artur
inspektor31612 616 5098
Pasak Justyna
inspektor30412 616 5006
Pawlik Ewelina
starszy inspektor30612 616 5074
Sobolewska Izabela
inspektor30212 616 5073
Sołtys Agnieszka
inspektor30112 616 5086
Szanduła Elżbieta
starszy inspektor31312 616 5095
Szymusiak-Nowakowska Beata
starszy inspektor31312 616 5089
Wadowska Agnieszka
inspektor30612 616 5236
Wilk Katarzyna
starszy inspektor30112 616 5099
Wójtowicz Stanisław
starszy inspektor117, os. Zgody 212 616 8798
Żmigrodzka Jolanta
starszy inspektor30612 616 5100

Zakres działania:

1. Weryfikacja pod względem merytorycznym przyjętych wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowych zapomóg (ustawowej i gminnej) z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowego świadczenia "Za życiem".
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń o których mowa w ust.1, zwanych dalej świadczeniami.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust.1.
5. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
6. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń do organu wyższej instancji.
7. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń.
8. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
9. W ramach Referatu funkcjonują stanowiska ds. przyjmowania i weryfikacji wniosków. Do ich zadań należy:
a) wydawanie druków wniosków oraz innych formularzy o przyznanie prawa do świadczeń,
b) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń, ich weryfikacja pod względem formalnym oraz rejestracja w systemie SWR,
c) wystawianie pisemnego wezwania do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty dla osoby ubiegającej się o świadczenia,
d) udzielanie informacji w zakresie, o którym mowa w lit. a i b,
e) przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków o świadczenia.

Uwagi:

Przyjmuje interesantów w lokalizacjach:
- ul.Stachowicza 18 : pn. - pt.  od  7.40 do 18.00 tel. 12 616 5009

- os. Zgody 2, I piętro, pok 117pn. - pt.  od  7.40 do 15.30, tel. 12 616 8729, fax: 12 616 8781 
- ul. Wielicka 28A (parter po prawej stronie), jedno stanowisko Referatu ds.Zasiłków  Rodzinnych : pn. - pt.  od  8.00 do 15.00 w okresie od 01 września  do 31 października.

 
Dostęp do dokumentacji tylko na ul.Stachowicza 18 w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30


 << Wstecz