Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych (SO-03-2)

Symbol:
SO-03-2
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5101, 12-616-5048
Faks:
12-616-5071

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Talik Barbara
kierownik referatu41412 616 5101
Galas Kamila
młodszy referent41612 616 5049
Kaczorowska Małgorzata
starszy inspektor41512 616 5115
Kosińska Justyna
inspektor41212 616 5034
Niebielska Małgorzata
starszy inspektor41512 616 5047
Suder Monika
starszy inspektor41512 616 5048
Szczółko Iwona
podinspektor41212 616 5292
Śmiałek Iwona
inspektor41612 616 5002

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych.
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń opiekuńczych.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust1.
5. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
6. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
7. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych do organu wyższej instancji.
8. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń opiekuńczych.

Uwagi:

Przyjmuje interesantów:
ul.Stachowicza 18: pn. - pt.  od  7.40 do 18.00

Tel. w godz. 7.40 do 15.30 :

12 616 5002 - nazwiska na literę K,O
12 616 5048 - nazwiska na litery A,B,C,Ć,I,P
12 616 5047 - nazwiska na litery D,E,F,G,H,P
12 616 5115 - nazwiska na litery M,N,T,Z
12 616 5034 - nazwiska na litery S,Ś,U,Ż,L
12 616 5292 - nazwiska na litery J,Ł,R,T,W,V

Dostęp do dokumentacji  w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30


<< Wstecz