Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (SO-03-3)

Symbol:
SO-03-3
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5108
Faks:
12-616-5071

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Grabowski Marcin
kierownik referatu309A12 616 5080
Bąk Justyna
inspektor
Grzesiak Ewa
podinspektor31212 616 5085
Grzybek Anna
inspektor
Góralczyk-Przebinda Anna
inspektor30912 616 5082
Kałuska Joanna
podinspektor31112 616 5107
Kluska Joanna
inspektor31112 616 5107
Kowalczyk Marcin
starszy inspektor31012 616 5083
Koziarz Magdalena
podinspektor31112 616 5106
Krawczyk Magdalena
podinspektor30912 616 5082
Marciniak Bożena
główny specjalista31012 616 5069
Mucha Joanna
podinspektor31212 616 5085
Nowicka Katarzyna
inspektor11112 616 5108
Przyłuski Witold
starszy inspektor30912 616 5081
Szydłowska Joanna
inspektor31112 616 5107

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej.
4. Współpraca z komornikami sądowymi, sądami, urzędami miast i gmin, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi Wydziałami w zakresie przekazywania informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
5. Współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust. 1.
7. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w tym wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
8. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
9. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
10. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
11. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych do organu wyższej instancji.
12. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Uwagi:

Przyjmuje interesantów:
ul.Stachowicza 18: pn. - pt.  od  7.40 do 18.00
                              
tel. w godz. 7.40-15.30:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
12 616 5081; 12 616 5082, pok. 309
 - nazwiska na litery: 
B,G,H,I,J,Ł,O,T
12 616 5083;  pok. 310 
- nazwiska na litery:  L,R,W
12 616 5106; 12 616 5107, pok. 311 - nazwiska na litery:  A,F,K,M,P,Ś,Z,Ż
12 616 5085; pok. 312 - nazwiska na litery: C,Ć,D,E,N,S,U


Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
12 616 5069, pok 310
- nazwiska na litery: A-Ż

Dostęp do dokumentacji  w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30<< Wstecz