Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydział

Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych (SO-03)

Symbol: SO-03
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5092, 12-616-5086
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Telefon
Kubowicz Renata
12 616 5094
Burnat Marta
12 616 5087
Cierzak Agata
12 616 5092
Doległo Katarzyna
12 616 5297
Figacz Agnieszka
Góralczyk-Przebinda Anna
12 616 5297
Halejcio Monika
12 616 5097
Isendorf Monika
12 616 5074
Janiczak Maria
12 616 5086
Kowalska Janina
12 616 5092
Kozłowska-Siudak Karolina
12 616 5073
Kucała Jolanta
Mandecka Justyna
12 616 5095
Noworyta Artur
12 616 5098
Sobolewska Izabela
12 616 5100
Stopka Zuzanna
12 616 5124
Szymusiak-Nowakowska Beata
12 616 5089
Słowakiewicz Anna
12 616 5074
Tekielak Katarzyna
12 616 5090
Wadowska Agnieszka
12 616 5236
Wesełowa Tamara
12 616 5006
Wilk Katarzyna
12 616 5099
Ziętara Aleksandra
12 616 5130

Zakres działania:

1) weryfikacja pod względem merytorycznym przyjętych wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowych zapomóg (ustawowej i gminnej) z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowego świadczenia "Za życiem",

2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, o których mowa w pkt. 1, zwanych dalej świadczeniami,

3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,

5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i zobowiązania do ich zwrotu, w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego i zobowiązania do jego zwrotu, w sprawach nienależnie pobranych jednorazowych zapomóg (ustawowej i gminnej) z tytułu urodzenia się dziecka i zobowiązania do ich zwrotu oraz w sprawach ustalenia nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia "Za życiem" i zobowiązania do jego zwrotu,

6) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,

7) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń do organu wyższej instancji,

8) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń,

9) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

10) wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.


Uwagi:

Od 28 lutego przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich budynkach UMK, w tym w obu lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń: przy ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2. Klienci przyjmowani są w godzinach od 7:40 do 15:30. 

Do Państwa dyspozycji nadal pozostaje możliwość zarezerwowania wizyty w Centrum za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwienia spraw drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego (infolinia: 12 616 50 01) oraz mailowego (so.umk@um.krakow.pl). 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl