Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych (SO-04)

Symbol: SO-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5555
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Zakres działania:

1) weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna i dodatku opiekuńczego,

2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń o których mowa w pkt. 1 zwanych dalej świadczeniami,

3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,

5) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,

6) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

7) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz nienależnie pobranych świadczeń do organu wyższej instancji,

8) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach o których mowa w niniejszym paragrafie.


Uwagi:

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń: przy ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2 w godzinach od 7:40 do 15:30. 

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce, warto wcześniej umówić sowją wizytę w Centrum za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwienia spraw drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego (infolinia: 12 616 55 55) oraz mailowego (so.umk@um.krakow.pl). 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl