Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych (SO-04)

Symbol: SO-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5101, 12-616-5048
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Talik Barbara
kierownik referatu41412 616 5101
Kaczorowska Małgorzata
starszy inspektor41212 616 5115
Kosińska Justyna
starszy inspektor
Kurowski Michał
referent415, Stachowicza 1812 616 5077
Niebielska Małgorzata
starszy inspektor41712 616 5047
Polańska Justyna
inspektor412, Stachowicza 1812 616 5292
Suder Monika
starszy inspektor41712 616 5048
Wcisło Anna
referent41612 616 5049
Śmiałek Iwona
inspektor41612 616 5002

Zakres działania:

1) weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna i dodatku opiekuńczego,
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń o których mowa w pkt. 1 zwanych dalej świadczeniami,
3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,
5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń i zobowiązania do ich zwrotu,
6) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
7) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,
8) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych do organu wyższej instancji,
9) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach o których mowa w niniejszym paragrafie.

Uwagi:

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że została wznowiona obsługa mieszkańców. Obsługa odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego w godz. od 8:00 do 15:00.

Zachęcamy do elektronicznego umawiania terminu wizyty w dogodnej lokalizacji:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty


2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty

 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl