Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (SO-05)

Symbol: SO-05
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5555
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Zakres działania:

1) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszualimentacyjnego,

4) współpraca z komornikami sądowymi, sądami, urzędami miast i gmin, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami w zakresie przekazywania informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

5) współpraca z GUP w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,

7) wydawnie decyzji administracyjnych w sprawch ustalenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimnetacyjnego i zobowiązania do jego zwrotu,

8) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

9) przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,

10) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,

11) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

12) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych do organu wyższej instancji,

13) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie,

14) rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, o któej mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.


Uwagi:

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń: przy ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2 w godzinach od 7:40 do 15:30. 

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce, warto wcześniej umówić swoją wizytę w Centrum za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwienia spraw drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego (infolinia: 12 616 55 55) oraz mailowego (so.umk@um.krakow.pl). 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl