Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydział

Referat Ds. Obsługi Mieszkańców (SO-02)

Symbol: SO-02
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5050
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Telefon
Marciniak Bożena
12 616 5052
Arabska Agnieszka
12 616 8729
Barczyk Justyna
12 616 5096
Baś Paweł
12 616 5128
Dumania-Niechaj Jolanta
12 616 5033
Gnich Anna
12 616 5123
Gzyl Dominik
12 616 8985
Jabłońska Joanna
12 616 8798
Jedynak Roman
12 616 5129
Kałuska Joanna
12 616 5289
Koziarz Magdalena
12 616 5114
Lach Joanna
12 616 5298
Leśniewski Przemysław
12 616 5031
Liguziński Wojciech
12 616 5182
Mąsior Jarosław
12 616 5050
Nowicka Katarzyna
12 616 5263
Sojka Aleksandra
Stachowicz Paweł
12 616 5057
Szczęśniak Marta
Wójcik Patrycja

Zakres działania:

1) przyjmowanie wniosków i ich uzupełnień w sprawach realizowanych przez Centrum,

2) wydawanie wniosków i formularzy oraz udzielanie niezbędnych informacji z zakresu świadczeń realizowanych przez Centrum,

3) rejestracja wniosków i przekazywanie ich do właściwych referatów Centrum,

4) wystawianie wezwań w sprawie uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty,

5) realizacja programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ w zakresie przyjmowania wniosków, ustalania uprawnienia i wydawania oraz przedłużania ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej,

6) realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w tym ustalanie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny i jej wydawanie,

7) ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych i przekazywanie listy wypłat tego świadczenia do Wydziału Finansowego,

8) wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za samotnych oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i przekazywanie listy wypłat tej należności do Wydziału Finansowego,

9) Udzielanie pomocy repatriantom i uprawnionym członkom ich rodzin na podstawie:

a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w tym poprzez zawieranie umów w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów,

b) obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa, dotyczącej określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa,

10) wydawanie zaświadczeń.


Uwagi:

Od 28 lutego przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich budynkach UMK, w tym w obu lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń: przy ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2. Klienci przyjmowani są w godzinach od 7:40 do 15:30. 

Do Państwa dyspozycji nadal pozostaje możliwość zarezerwowania wizyty w Centrum za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwienia spraw drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego (infolinia: 12 616 50 01) oraz mailowego (so.umk@um.krakow.pl). 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl