Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Obsługi Mieszkańców (SO-02)

Symbol: SO-02
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5050
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Marciniak Bożena
kierownik referatupok.10612 616 5052
Arabska Agnieszka
starszy inspektorpok.117, Osiedle Zgody 212 616 8729
Barańska Marta
starszy inspektorparter st.1612 616 5031
Barczyk Justyna
inspektorparter st.212 616 5096
Baś Paweł
inspektorparter st.412 616 5124
Bączyńska Beata
starszy inspektorparter st.712 616 8798
Dumania-Niechaj Jolanta
inspektorparter st.1412 616 5033
Gnich Anna
inspektorparter st.112 616 5123
Gzyl Dominik
inspektorpok.111, Osiedle Zgody 212 616 8985
Jabłońska Joanna
podinspektorpok.119, Osiedle Zgody 212 616 5851
Jedynak Roman
inspektorparter st.712 616 5128
Kałuska Joanna
inspektorpok.10712 616 5289
Koziarz Magdalena
inspektorpok.10712 616 5114
Lach Joanna
inspektorparter st.512 616 5298
Liguziński Wojciech
starszy inspektorpok.111, Osiedle Zgody 212 616 5182
Mąsior Jarosław
główny specjalistapok.10812 616 5050
Nowicka Katarzyna
starszy inspektorparter st.612 616 5263
Rybak Eleonora
podinspektorpok.119, Osiedle Zgody 212 616 5170
Sojka Aleksandra
inspektorpok.117, Osiedle Zgody 212 616 5129
Stachowicz Paweł
główny specjalistapok.10812 616 5057
Stępień Bartosz
podinspektorparter st.3, Stachowicza 1812 616 5128
Szczęśniak Marta
starszy inspektorpok.111, Osiedle Zgody 212 616 8975
Wójcik Patrycja
inspektorpok.117, Osiedle Zgody 2

Zakres działania:

1) przyjmowanie wniosków i ich uzupełnień w sprawach realizowanych przez Centrum,
2) wydawanie wniosków i formularzy oraz udzielanie niezbędnych informacji z zakresu świadczeń realizowanych przez Centrum,
3) rejestracja wniosków i przekazywanie ich do właściwych referatów Centrum,
4) wystawianie wezwań w sprawie uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty,
5) realizacja programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ w zakresie przyjmowania wniosków, ustalania uprawnienia
i wydawania oraz przedłużania ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej,
6) realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w tym ustalanie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny i jej wydawanie,
7) ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych
i przekazywanie listy wypłat tego świadczenia do Wydziału Finansowego,
8) wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za samotnych oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i przekazywanie listy wypłat tej należności do Wydziału Finansowego,
9) Udzielanie pomocy repatriantom i uprawnionym członkom ich rodzin na podstawie:
a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w tym poprzez zawieranie umów w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów,
b) obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa, dotyczącej określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa,
10) wydawanie zaświadczeń.


Uwagi:

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że została wznowiona obsługa mieszkańców. Obsługa odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego w godz. od 8:00 do 15:00.

Zachęcamy do elektronicznego umawiania terminu wizyty w dogodnej lokalizacji:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty


2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty

 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl