Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Nienależnych Świadczeń (SO-06)

Symbol: SO-06
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5072, 12-616-5014
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Czaplicka Edyta
kierownik referatu405A12 616 5072
Bartosiewicz Sylwia
starszy inspektor40412 616 5014
Bubień Magdalena
główny specjalista40412 616 5014
Kocoń Katarzyna
inspektor40512 616 5160
Niechaj Sebastian
inspektor40612 616 5054
Niżański Jarosław
starszy inspektor40612 616 5054
Zbrowski Bartłomiej
starszy inspektor40612 616 5084

Zakres działania:

1) weryfikacja wniosków w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start oraz należności dłużnika alimentacyjnego),
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
3) prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start, zasiłku dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego i dodatku opiekuńczego oraz należności dłużnika alimentacyjnego,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1 i 3,
5) wystawianie pism ustalających zmianę sposobu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start, zasiłku dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego i dodatku opiekuńczego,
6) obsługa należności polegająca na zarachowaniu wpłat w ewidencji analitycznej w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start, zasiłku dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego i dodatku opiekuńczego oraz należności dłużnika alimentacyjnego,
7) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start, zasiłku dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego i dodatku opiekuńczego),
8) przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością,
9) sporządzanie wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji sądowej w stosunku do należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i składanie ich do organu egzekucyjnego,
10) współpraca z organami egzekucyjnymi oraz Wydziałem Finansowym w zakresie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start, zasiłku dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego i dodatku opiekuńczego oraz należności dłużnika alimentacyjnego,
11) monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
12) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,
13) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie sposobu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, zasiłku dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego i dodatku opiekuńczego) oraz należności dłużnika alimentacyjnego, dotyczące: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty do organu wyższej instancji,
14) ) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie.


Uwagi:

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że została wznowiona obsługa mieszkańców. Obsługa odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego w godz. od 8:00 do 15:00.

Zachęcamy do elektronicznego umawiania terminu wizyty w dogodnej lokalizacji:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty


2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty

 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl