Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych (SO-08)

Symbol: SO-08
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Telefon: 12-616-5555
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Zakres działania:

1) weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych, 

2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji, co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych, 

3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych, 

4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, odmowy przyznania dodatku osłonowego, odmowy przyznania dodatku węglowego, odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, odmowy przyznania dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych, 

5) wydawanie rozstrzygnięć w sprawach przyznania świadczenia wychowawczego, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatkó elektrycznych oraz zatwierdzanie wniosków w sprawie dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i zobowiązania do jego zwrotu, w sprawach ustalenia nienależnie pobranego dodatku osłonowego i zobowiązania do jego zwrotu, w sprawach ustalenia nienależnie pobranego dodatku węglowego, w sprawach ustalenia nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i zobowiązania do jego zwrotu oraz nienależnie pobranego dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz zobiwązania do jego zwrotu oraz nienależnie pobranego dodatku elektrycznego oraz zobowiązania do jego zwrotu, 

7) przekazywanie kopii rozstrzygnięć i decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,

8) przekazywanie listy wydanych rozstrzygnięć w sprawie dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych , do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,

9) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

10) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie  odmowy przyznawania świadczeń wychowawczych; odmowy przyznania dodatku osłonowego, odmowy przyznania dodatku węglowego, odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, odmowy przyznania dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz odmowy przyznania dodatku elektrycznego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych do organu wyższej instancji,

11) bieżąca analiza orzeczeń wydawanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń wychowawczych, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych.


Uwagi:

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń: przy ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2 w godzinach od 7:40 do 15:30. 

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce, warto wcześniej umówić sowją wizytę w Centrum za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwienia spraw drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego (infolinia: 12 616 55 55) oraz mailowego (so.umk@um.krakow.pl). 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl