Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych (SO-09)

Symbol: SO-09
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5021
Faks: 12-616-5036
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Zgud Wioletta
kierownik referatu21512 616 5020
Buczak-Bębenek Małgorzata
inspektor21112 616 5019
Gorzkowska Anna
starszy inspektor21412 616 5013
Kornecka Renata
podinspektor21412 616 5018
Kozłowska Katarzyna
inspektor21312 616 5017
Lisicka-Oczko Sylwia
starszy inspektor21312 616 5017
Niewiadomska Wioletta
główny specjalista213a12 616 5035
Rychlewicz Marta
inspektor21212 616 5253
Szczepka Bożena
starszy inspektor21112 616 5019
Wiśniewski Paweł
inspektor21212 616 5021
Śliwińska-Potoniec Małgorzata
inspektor213a12 616 5035

Zakres działania:

1) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu oraz dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zwanych dalej dodatkami, pod względem formalnym i merytorycznym,
2) korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie wymaganej dokumentacji,
3) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt. 1,
5) sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków/osób uprawnionych do pobierania należności za lokal i/lub wnioskodawców uprawnionych do dodatków,
6) sporządzanie wniosków do wojewody o przyznanie dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych oraz rozliczeń z otrzymanej dotacji,
7) sporządzanie wniosków do wojewody o przekazanie środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz rozliczeń otrzymanych środków na dopłaty do czynszu,
8) ewidencja i analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do organu II instancji,
9) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
10) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

Uwagi:

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że została wznowiona obsługa mieszkańców. Obsługa odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego w godz. od 8:00 do 15:00.

Zachęcamy do elektronicznego umawiania terminu wizyty w dogodnej lokalizacji:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty


2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
elektroniczna rezerwacja wizyty

 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl