Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydział

Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych (SO-09)

Symbol: SO-09
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5021
Faks: 12-616-5036
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Telefon
Zgud Wioletta
12 616 5020
Buczak-Bębenek Małgorzata
12 616 5019
Gorzkowska Anna
12 616 5013
Kornecka Renata
12 616 5019
Kozłowska Katarzyna
Lisicka-Oczko Sylwia
12 616 5017
Massalska Aneta
12 616 5018
Niewiadomska Wioletta
Rychlewicz Marta
12 616 5253
Szczepańska Renata
12 616 5035
Szczepka Bożena
12 616 5019
Wiśniewski Paweł
12 616 5021
Śliwińska-Potoniec Małgorzata
12 616 5035

Zakres działania:

1) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zwanych dalej dodatkami, pod względem formalnym i merytorycznym,

2) korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie wymaganej dokumentacji,

3) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt. 1,

5) sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków/osób uprawnionych do pobierania należności za lokal i/lub wnioskodawców uprawnionych do dodatków,

6) sporządzanie wniosków do wojewody o przyznanie dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych oraz rozliczeń z otrzymanej dotacji,

7) ewidencja i analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do organu II instancji,

8) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

9) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

10) weryfikacja przyjętych wniosków o dopłaty do czynszu oraz wydawanie decyzji, comiesięczne występowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o wypłatę środków na dopłaty i przekazywanie ich na rachunek inwestora, rozliczanie dopłat, przygotowywanie sprawozdań, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków w ramach programu Mieszaknie Na Start.

11) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.


Uwagi:

Od 28 lutego przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich budynkach UMK, w tym w obu lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń: przy ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2. Klienci przyjmowani są w godzinach od 7:40 do 15:30. 

Do Państwa dyspozycji nadal pozostaje możliwość zarezerwowania wizyty w Centrum za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwienia spraw drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego (infolinia: 12 616 50 01) oraz mailowego (so.umk@um.krakow.pl). 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl