Profilaktyka uzależnień rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Profilaktyka uzależnień

Sprawy Społeczne

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi samorząd gminy realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; równocześnie  zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji tych zadań  corocznie opracowywany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. Więcej informacji o działaniach realizowanych lokalnie w tym obszarze na stronie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-06-30
Data aktualizacji: 2016-11-25
Powrót