Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Okres świadczeniowy 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 są przyjmowane:

 • od 1 lipca 2018 r. – drogą elektroniczną: za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.), portalu EMPATIA, Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS i elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAp
 • od 1 sierpnia 2018 r. – w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa:
  • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 18.00  parter
  • os. Zgody 2 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.30 I piętro, pok. 117-119
 • Wnioski o świadczenie wychowawcę 500+ można przesłać również drogą pocztową (na adres Urząd Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18)

Wnioski złożone przed tymi datami nie będą rozpatrywane jako wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

Terminy rozpatrywania kompletnych wniosków:

Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi wydanie decyzji i wypłata Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2018 - 31.08.2018 do 31.10.2018 od 01.10.2018
01.09.2018 - 30.09.2018 do 30.11.2018 od 01.10.2018
01.10.2018 - 31.10.2018 do 31.12.2018 od 01.10.2018
01.11.2018 - 30.11.2018 do 31.01.2019 Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka
01.12.2018 - 31.01.2018 do 28.02.2018 Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

 

Jak obliczane będą dochody rodziny:

 • Rokiem bazowym przy obliczaniu dochodów rodziny na okres świadczeniowy 2018/19 jest rok 2017
 • Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej są wliczane do dochodu rodziny.
 • Do dochodu rodziny wliczany jest zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzieci.
 • Jeśli członek rodziny utraci zatrudnienie i podejmie je ponownie u tego samego pracodawcy w okresie krótszym niż 3 miesiące, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu.
 • Dochód uzyskiwany w roku bazowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie ustalany na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego, które powinno zabierać informacje odpowiednio o:
  • Formie opłacanego podatku
  • Wysokości przychodu
  • Stawce podatku
  • Wysokości opłaconego podatku

 

Wymóg alimentacyjny:

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały przyznane alimenty na rzecz dziecka. Aby alimenty były uwzględnione, muszą być przyznane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, czyli:

 • postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym
 • ugoda zatwierdzona przez sąd
 • prawomocny wyrok sądu
 • ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd
 • akt notarialny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności

Wyjątkiem jest sytuacja, w której:

 • Drugi z rodziców dziecka nie żyje (należy przedłożyć dane zmarłego rodzica – imię, nazwisko, nr PESEL)
 • Ojciec dziecka jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka i oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że w akcie urodzenia dziecka nie wprowadzono zmian)
 • Powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)
 • Jeden z rodziców został zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztach utrzymania dziecka (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)
 • Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

 

Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP. Do wniosku należy dołączyć uzupełniony formularz OŚWIADCZENIA dotyczącego sytuacji rodzinnej i dochodowej w przypadku pobytu członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polski.

 

Wzory wniosków do pobrania:

wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/19

wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko

wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko

wzór prawidłowo uzupełnionego Załącznika nr 2

wzór prawidłowo uzupełnionego Załącznika nr 3

wzór prawidłowo uzupełnionego Załącznika nr 4

pokaż metkę
Osoba publikująca: TAMARA WESEŁOWA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2020-03-25
Data aktualizacji: 2020-03-25
Powrót