Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 182 pasujących obiektów:
Urząd Miasta Krakowa zaprasza rodziców i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza rodziców i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej. Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. został przedłużony do 30 czerwca.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza rodziców i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej. Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. został przedłużony do 30 czerwca.
Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzicielskie otrzymają osoby, którym urodziło się dziecko, ale nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia. Świadczenie wyniesie 1 000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie.
To ważna informacja dla osób korzystających z programu „Rodzina 500+”. Wydział Spraw Społecznych UMK przypomina, że aby otrzymać świadczenie 500+ od października 2017 r. należy złożyć wniosek do 31 października br. (liczy się data wpływu wniosku).
W najnowszym nagraniu adwokat Katarzyna Frankiewicz-Burda wyjaśni słuchaczom kiedy i komu przysługują alimenty oraz jak dziecko może ubiegać się o alimenty. W krótkiej i przystępnej rozmowie, również dla osób spoza świata prawnego, uzyskamy poradę co robić jeśli zobowiązany nie płaci. Pani adwokat wyjaśni też czym jest Fundusz Alimentacyjny oraz czy alimenty można potrącać. Dowiemy się również jak pobierane świadczenie z 500+ wpływa na otrzymywanie alimentów oraz czy były mąż może domagać się obniżenia alimentów, bo przyznano nam 500+.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców, którzy nabyli prawo do świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny do składania wniosków o przyznanie pomocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie  zachęca rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą uzyskać dofinansowanie dla swoich dzieci do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz osoby, które w ramach likwidacji barier architektonicznych planują budowę pochylni, windy przyściennej i innych urządzeń do transportu pionowego, do składania wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON. MOPS zaprasza do składania wniosków wraz z kompletem dokumentacji do końca maja.
31 maja mija termin składania wniosków o dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Urząd Miasta Krakowa zaprasza rodziców i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej.
Oferta firmy Mobilis okazała się najatrakcyjniejsza w ogłoszonym przez Miasto przetargu na świadczenie autobusowych usług przewozowych w Krakowie i aglomeracji. Jeśli nie będzie przeszkód formalnych, umowa zostanie podpisana w ciągu kilkunastu tygodni.