Start rozwiń menu

Infolinia rozwiń

Elektroniczna rezerwacja wizyt rozwiń

Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze rozwiń

Zaświadczenie do programu Stop Smog rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 236 pasujących obiektów:

Świadczenie pielęgnacyjne - złóż wniosek

https://krakow.pl/aktualnosci/12274,29,komunikat,swiadczenie_pielegnacyjne_-_zloz_wniosek.html

Urząd Miasta Krakowa zaprasza rodziców i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej.

Świadczenie pielęgnacyjne - złóż wniosek

https://krakow.pl/aktualnosci/12573,29,komunikat,swiadczenie_pielegnacyjne_-_zloz_wniosek.html

Urząd Miasta Krakowa zaprasza rodziców i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej. Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. został przedłużony do 30 czerwca.

Świadczenie pielęgnacyjne - złóż wniosek do 30 czerwca

https://krakow.pl/aktualnosci/12768,29,komunikat,swiadczenie_pielegnacyjne_-_zloz_wniosek_do_30_czerwca.html

Urząd Miasta Krakowa zaprasza rodziców i opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do składania wniosków o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej. Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. został przedłużony do 30 czerwca.

Świadczenie rodzicielskie - pomoc dla rodziców już od stycznia

https://krakow.pl/aktualnosci/196526,29,komunikat,swiadczenie_rodzicielskie__-_pomoc_dla_rodzicow_juz_od_stycznia.html

Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzicielskie otrzymają osoby, którym urodziło się dziecko, ale nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia. Świadczenie wyniesie 1 000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie.

Jak zachować świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”?

https://krakow.pl/aktualnosci/214522,29,komunikat,jak_zachowac_swiadczenie_wychowawcze__rodzina_500+__.html

To ważna informacja dla osób korzystających z programu „Rodzina 500+”. Wydział Spraw Społecznych UMK przypomina, że aby otrzymać świadczenie 500+ od października 2017 r. należy złożyć wniosek do 31 października br. (liczy się data wpływu wniosku).

Podsłuchaj adwokata: alimenty, a świadczenie 500+

http://krakow.pl/krakow_na_co_dzien/227764,artykul,-_alimenty__a_swiadczenie_500+.html

W najnowszym nagraniu adwokat Katarzyna Frankiewicz-Burda wyjaśni słuchaczom kiedy i komu przysługują alimenty oraz jak dziecko może ubiegać się o alimenty. W krótkiej i przystępnej rozmowie, również dla osób spoza świata prawnego, uzyskamy poradę co robić jeśli zobowiązany nie płaci. Pani adwokat wyjaśni też czym jest Fundusz Alimentacyjny oraz czy alimenty można potrącać. Dowiemy się również jak pobierane świadczenie z 500+ wpływa na otrzymywanie alimentów oraz czy były mąż może domagać się obniżenia alimentów, bo przyznano nam 500+.

Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/267026,262,komunikat,nowe_swiadczenie_dla_gospodarstw_domowych_ogrzewanych_gazem.html

Od stycznia dostępne jest nowe świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem. Będzie ono stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Świadczenie pielęgnacyjne-złóż wniosek

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/9117,27,komunikat,swiadczenie_pielegnacyjne-zloz_wniosek.html

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców, którzy nabyli prawo do świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny do składania wniosków o przyznanie pomocy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на TAURON Arena Krakow

https://krakow.pl/aktualnosci/258336,29,komunikat,jednorazowe_swiadczenie_pieniezne_dla_obywateli_ukrainy_____________________________________________________________________________________tauron_arena_krakow.html

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Krakowie przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie w TAURON Arenie Kraków.

Złóż wniosek o świadczenie

https://krakow.pl/aktualnosci/12083,29,komunikat,zloz_wniosek_o_swiadczenie.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie  zachęca rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą uzyskać dofinansowanie dla swoich dzieci do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz osoby, które w ramach likwidacji barier architektonicznych planują budowę pochylni, windy przyściennej i innych urządzeń do transportu pionowego, do składania wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON. MOPS zaprasza do składania wniosków wraz z kompletem dokumentacji do końca maja.