Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wymagana dokumentacja

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

3.  Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

4. Tytuł prawny do lokalu (w przypadku osób zamieszkujących w lokalu bez tytułu prawnego - dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal zamienny bądź najem socjalny lokalu).

5. Dokument potwierdzający wysokość ponoszonych opłat mieszkaniowych.

6. Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

7. Kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego (w przypadku najemców lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tzw. zasób prywatny).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA ZGUD
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-05-20
Data aktualizacji: 2020-03-13
Powrót