Program „Rodzina 500+”

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Program „Rodzina 500+”
Fot. Sprawy Społeczne

Informacja ogólna

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Od dnia 1 lipca 2019 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+  na okres świadczeniowy 2019/2021.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Okres świadczeniowy 2019/2021 będzie trwał do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w przypadku w wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Brak złożenia wniosku spowoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego po okresie podanym w informacji e-mail.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP MK https://bip.krakow.pl/swiadczenia/ została udostępniona możliwość sprawdzenia bieżącego stanu sprawy w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia „Dobry start”, „500+”oraz ” Za życiem”. Aby uzyskać taką informację należy podać numer PESEL Wnioskodawcy oraz Uprawnionego.

Zachęcamy wszystkie osoby wnioskujące o powyższe świadczenia do odwiedzenia strony i zapoznania się z aktualnym stanem swojego wniosku.

 

Więcej informacji w zakładce Nowy okres świadczeniowy 2019/2021

 

Kto może złożyć wniosek

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

 

Jak złożyć wniosek

 

 • Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu (WYKAZ BANKÓW). Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 • Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
 • Osobiście w Urzędzie Miasta Krakowa :
  • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 15.00, parter
  • os. Zgody 2 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.00 I piętro, pok. 117-119
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:
Urząd Miasta Krakowa
Krakowskie Centrum Świadczeń
Referat ds. Świadczeń Wychowawczych
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 

 

Jak wypłacane są świadczenia

Przysługujące świadczenie wychowawcze może być wypłacone w formie:

 • przelewem na konto bankowe własne lub wskazanej osoby (tę formę odbioru świadczenia rekomendujemy)
 • gotówka w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie (nie ma konieczności posiadania konta bankowego w tym banku) – lista placówek (wykaz  placówek), (harmonogram wypłat).

 

Obowiązek aktualizacji danych

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Urzędu Miasta Krakowa wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

 

Ważne strony (linki)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wykaz banków, które umożliwiają złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze przez system bankowości elektronicznej

Instrukcja złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze przez portal EMP@TIA

 

Materiały do pobrania

Na okres świadczeniowy 2019/2021

 

 

 

Tagi: pomoc, rodzina

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARZENA BAGNICKA-BUREK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne