Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Rodzina 500+”

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Informacja ogólna

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane, co do zasady do 31 maja 2022 r. na wnioski złożone do Krakowskiego Centrum Świadczeń do 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego niezależnie od okresu na jaki będą składane należy złożyć elektronicznie wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obowiązek aktualizacji danych

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Urzędu Miasta Krakowa wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

  • zmianę miejsca zamieszkania
  • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
  • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
  • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
  • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

 

Ważne strony (linki)

pokaż metkę
Osoba publikująca: TAMARA WESEŁOWA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2016-02-22
Data aktualizacji: 2022-01-03
Powrót