Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Program pn. "Krakowska Karta Rodzinna 3+" jest elementem polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków i stanowi system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do rodzin wielodzietnych. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

 

 

 

 

 

 

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

  • rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowska Karta Rodzinna wydawana jest na okres jednego roku.

Wykaz zniżek, ulg, preferencji i uprawnień znajduje się na stronie www.kkr.krakow.pl.

 

Przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
parter w godzinach 8:00-15:00
elektroniczna rezerwacja wizyty
Informacja telefoniczna w sprawie złożenia i wypełnienia wniosku, wymaganych dokumentów: 12 616 5057, 12 616 5031
Informacja w sprawie odbioru Kart, przedłużenia Kart dla osób, które złożyły wnioski: 12 616 5096, 12 616 5123


2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
I piętro, pokój nr 111 w godzinach 8:00-15:00
elektroniczna rezerwacja wizyty
Informacja telefoniczna w sprawie złożenia i wypełnienia wniosku, wymaganych dokumentów: 12 616 8975, 12 616 8985
Informacja w sprawie odbioru Kart, przedłużenia Kart dla osób, które złożyły wniosek: 12 616 5096, 12 616 5123

Sprawę można załatwić w wybranej lokalizacji Krakowskiego Centrum Świadczeń osobiście lub po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez Portal Elektronicznych Usług.

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu składany jest w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się skany wymaganych dokumentów. Oryginały w/w dokumentów należy okazać podczas odbioru/przedłużenia Kart w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-01-11
Data aktualizacji: 2021-06-24
Powrót