Start rozwiń menu

Infolinia rozwiń

Elektroniczna rezerwacja wizyt rozwiń

Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze rozwiń

Zaświadczenie do programu Stop Smog rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dodatek opiekuńczy

Dodatek opiekuńczy wypłacany jest na podstawie uchwały nr VII/127/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego, ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków.

Jego wysokość wynosi 500 zł miesięcznie.

pixabay.com

Prawo do dodatku opiekuńczego przysługuje wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które:

  1. mają ustalone, w drodze decyzji administracyjnej, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo
  2. mają ustalone w drodze decyzji administracyjnej, prawo do zasiłku dla opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dodatek opiekuńczy przyznawany jest z urzędu (nie składa się wniosku) na okres, na jaki zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Prawo do dodatku opiekuńczego przysługuje od dnia przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Figacz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-06-03
Data aktualizacji: 2021-01-07
Powrót