Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 13 pasujących obiektów:
Jak powinniśmy się zachowywać w przypadku egzekucji komorniczej? Adwokat Aleksandra Olech radzi słuchaczom, czego powinni szukać w aktach komorniczych i na co warto zwracać największą uwagę.
Jak powinniśmy się zachowywać w przypadku egzekucji komorniczej? Adwokat Aleksandra Olech radzi słuchaczom, czego powinni szukać w aktach komorniczych i na co warto zwracać największą uwagę.
Podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa radni wysłuchali informacji Wydziału Spraw Społecznych na temat przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.
Alimenty, przemoc domowa, akceptacja swojego ciała, samoobrona i fizjologia kobiet – te tematy zostaną poruszone podczas warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet w ramach projektu „Kobiety kobietom – aktywna mama przeciw wykluczeniom”.
Podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa radni wysłuchali informacji o realizacji zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych przez Wydział Spraw Społecznych w 2016 roku.
Przypominamy, że dziś (2 czerwca) o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie odbędą się warsztaty pod hasłem „NIEALIMENTACJA to przemoc. Poznaj swoje prawa". Warsztaty są przeznaczone dla samodzielnych rodziców, których dzieci nie otrzymują alimentów. Patronat nad spotkaniem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka w partnerstwie z Miastem Kraków.
3 398 634 zł odzyskał Urząd Miasta Krakowa w ub. r. od dłużników alimentacyjnych, z czego 1 208 808 zł przekazano na dochody Gminy Miejskiej Kraków.
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spowodowała wiele zmian, ale również udogodnień dla osób, które tworzą rodziny zastępcze. Tym tematem zajęła się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.