Akty prawne - ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Akty prawne - ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+
Fot. Sprawy Społeczne

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r., (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1465).

Tagi: rodzina, pomoc

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne