Start rozwiń menu

Infolinia rozwiń

Elektroniczna rezerwacja wizyt rozwiń

Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze rozwiń

Zaświadczenie do programu Stop Smog rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja Stop Smog

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o wsparcie w ramach programu STOP SMOG składa żądanie  wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

Wniosek  można składać w Krakowskim Centrum Świadczeń, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza lub  przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń, 30-103 Kraków,
ul. Stachowicza 18 lub w przypadku posiadania ważnego podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl.

Wzór wniosku znajduje się z zakładce wnioski do pobrania – Stop Smog - zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 616-50-94 lub (12)  616-50-92.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

-  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
o   wydanie  zaświadczenia - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

-  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia -  w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wydane zaświadczenie przesyłane jest na adres wnioskodawcy podany we wniosku.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2022-04-07
Data aktualizacji: 2022-04-07
Powrót