Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)

Symbol: SO
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5001, 12-616-5023
Faks: 12-616-5037
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Zakres działania:

Do zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń należą sprawy realizacji świadczeń o charakterze socjalnym. Wydział ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.

Zarządzenie nr 3086/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2022r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń


Zasiłki i świadczenia - telefony informacyjne:
12 616 5001 > infolinia Krakowskiego Centrum Świadczeń
12 616 5009 > świadczenia rodzinne
12 616 5108 > świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 616 5000 > świadczenia wychowawcze i dodatek osłonowy
12 616 5050 > Krakowska Karta Rodzinna 3+
12 616 5114 > Karta Dużej Rodziny
12 616 5021 > dodatki mieszkaniowe

 
  Obsługa osób niesłyszących: 


1. Magdalena Bubień, Główny Specjalista, Referat ds. Nienależnych Świadczeń (SO-06), pok. nr 404;
2. Paweł Stachowicz, Główny Specjalista, Referat ds. Obsługi Mieszkańców (SO-02), pok. nr 108

 

Zasady obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się

Struktura referatu: