Aktualności

Program pomocy lokatorom - VII edycja konkursu ofert.

Gmina Miejska Kraków organizuje VII edycję konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom, kierowanego do osób, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r.

Mikołaj dla małych talentów

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych biorący udział w projekcie Mecenas Dziecięcych Talentów spotkali się na mikołajkowej imprezie. Współorganizatorem oraz sponsorem spotkania był partner projektu - Restauracja i Oranżeria Augusta w Krakowie.

Mecenasi spełniają marzenia

W październiku 2012 r. ogłoszono pierwszą edycję projektu pn. „Mecenas Dziecięcych Talentów". Jego celem jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym ze szkół podstawowych znajdujących się na obrzeżach Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych nie mogą w pełni rozwijać swoich talentów.

Mecenas dziecięcych talentów - Mamy już logotyp projektu!

Przedstawiamy Państwu logotyp projektu Mecenas Dziecięcych Talentów:

Logo zostało zrealizowany na podstawie pracy Patrycji Świętek, uczennicy I Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji w Krakowie, laureatki naszego wrześniowego konkursu na opracowanie logotypu projektu MDT najpełniej oddającego jego charakter.

Staromiejska Akademia dla Seniora

Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży zaprasza w dniach od 5 października 2012 r. do 27 stycznia 2013 r., seniorów - miłosników Krakowa, do Staromiejskiej Akademii dla Seniora, na cykl warsztatów i wykładów,  połączonych ze zwiedzaniem.

Szafa... dla wnucząt i dziadków, czyli świetna zabawa międzypokoleniowa!

Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Rodziny i Polityki Społecznej Marzena Paszkot oraz Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży zapraszają na cykl zajęć łączących pokolenia. Projekt został przygotowany z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w ramach kampanii „Postaw na rodzinę! Kraków Stawia na Rodzinę".

Projekt strategii zapobiegania i reakcji

Kraków jako pierwsze polskie miasto opracował projekt Miejskiej strategii prewencji i reagowania na zdarzenia rasistowskie i ksenofobiczne.  Projekt finansowany był ze środków Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.

Postaw na rodzinę - Kraków stawia na rodzinę

Gmina Miejska Kraków już po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę - Kraków stawia na rodzinę", która ma na celu upowszechnianie działań profilaktycznych poprzez promowanie wartości rodzinnych oraz zdrowego stylu życia. Kampania ma promować odpowiedzialne rodzicielstwo oraz pokazać jak pozytywne relacje w rodzinie wpływają na zachowanie jej najmłodszych członków.

Ogłoszenie dot. V Edycji Konkursu Ofert - Program Pomocy Lokatorom

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje
V EDYCJĘ KONKURSU OFERT pod nazwą PROGRAM POMOCY LOKATOROM.

Zmiana przepisów wykonawczych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm).

Znowelizowane przepisy zostały umieszczone w zakładce Prawo