Aktualności

Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w czerwcu 2020 r.

Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w czerwcu 2020 r.

Krakowskie Centrum Świadczeń UMK wznawia obsługę niektórych klientów

Informujemy, że wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów w lokalizacji przy ul. Stachowicza 18 dla szczególnie uzasadnionych przypadków. Dotyczy to w pierwszej kolejności odbioru gotowych Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych.

Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

Od najbliższego poniedziałku, tj. od 4 maja br., niektóre lokalizacje Urzędu Miasta Krakowa, będą dostępne w ramach bezpośredniej obsługi obywateli. Prosimy jednak, ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę, aby w miarę możliwości korzystać z infolinii (wykaz tematycznych numerów – bip.krakow.pl → Urząd Miasta Krakowa) oraz kanałów informatycznych.

Informacja dotycząca przedłużenia cudzoziemcom prawa do świadczeń rodzinnych

W  związku z utratą ważności karty pobytu (od 14.03.2020 r. włącznie),  a w konsekwencji ustaniem prawa do świadczeń rodzinnych istnieje możliwość przedłużenia tego prawa bez konieczności posiadania nowej decyzji Wojewody zezwalającej na pobyt i pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz karty pobytu.

Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem CIVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.)  - pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia- zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy prawa.

Zapraszamy do korzystania z opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

W dniu 1 kwietnia 2020 roku w ramach Centrum Medycznego UNIMED ul. Młodej Polski 7 w Krakowie, działalność swoją rozpoczął Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świaczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w kwietniu 2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z epidemią wypłata wszystkich świadczeń w miesiącu kwietniu 2020 r. będzie realizowana przez Urząd Miasta Krakowa wg poniższego harmonogramu: