Aktualności

Elektroniczne składanie wniosków o jednorazową zapomogę gminną

Krakowskie Centrum Świadczeń uprzejmie informuje, że została uruchomiona możliwość składania drogą elektroniczną wniosków o jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny) na stronie www.epuap.gov.pl link: https://epuap.gov.pl/.

Zmiana opłaty za wydanie duplikatu KDR

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że od 1 marca 2020 r. zmianie ulega wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Opłata wynosić będzie: 9,78 zł.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – rekrutacja

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 marca br.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl  bazy danych. Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie i w załączonych materiałach.

 

 

Nabór do nowego projektu! Proaktywni z POWER-em!

Ruszył nabór do nowego projektu !!!
Projekt „Proaktywni z POWER-em!” – dołącz do nas!
Udział w projekcie Proaktywni z POWER-em jest całkowicie BEZPŁATNY!

 

Zmiana miejsca przyjmowania wniosków o świadczenia opiekuńcze

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że od 3 lutego 2020 r. wnioski o świadczenia opiekuńcze tj.:

   - zasiłek pielęgnacyjny,

   - świadczenie pielęgnacyjne,

   - specjalny zasiłek opiekuńczy,

 przyjmowane są w budynku przy ul. Stachowicza 18 - zamiast na IV piętrze - na parterze w pokoju 01.

Uwaga - alimenty bezpośrednio od dłużnika lub komornika sądowego a prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Krakowskie Centrum Świadczeń przypomina, że jeżeli osoba otrzymująca świadczenie z funduszu alimentacyjnego, otrzyma alimenty bezpośrednio od dłużnika lub od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, to całą otrzymaną kwotę powinna zwrócić do w/w komornika.

Natomiast w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa zagranicą,
a komornik sądowy nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, otrzymane alimenty od dłużnika należy zwrócić na konto Urzędu Miasta Krakowa.

Bez znaczenia pozostaje, czy są to alimenty na poczet zaległości, czy też na bieżące zobowiązania.

W przypadku nie dokonania powyższych czynności mamy do czynienia z nienależnymi świadczeniami, ponieważ alimenty zostały pobrane niezgodnie z kolejnością określoną w ustawie
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Aby uniknąć takich sytuacji należy niezwłocznie zgłaszać do Krakowskiego Centrum Świadczeń wszelkie wpłaty alimentów otrzymanych od dłużników alimentacyjnych oraz komorników sądowych.

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji podlegającej zgłoszeniu znajdują się w pouczeniach do decyzji przyznającej dane świadczenie.

Krakowska Karta Rodzinna - złóż wniosek elektronicznie

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości elektronicznego składania wniosków o przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej przez platformę ePUAP.

Wnioski w formie papierowej można składać w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18 I piętro stanowiska nr 8, 9, 10, 11 w godz. 7.40 do 15.30 lub

os. Zgody 2 parter pokój 25 w godz. 7.40 do 15.30.