Start rozwiń menu
Infolinia rozwiń
Elektroniczna rezerwacja wizyt rozwiń
Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze rozwiń
Zaświadczenie do programu Stop Smog rozwiń
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Punkty Obsługi Karty Krakowskiej

2022-09-15

W Krakowskim Centrum świadczeń zostały uruchomione dodatkowe punkty obsługujące Kartę Krakowską. W lokalizacjach przy ul. Stachowicza 18 oraz na os. Zgody 2 przyjmowane są wnioski m.in. o wydanie, przedłużenie ważności czy zmianę nośnika Karty Krakowskiej.

Mieszkanie na Start - dopłaty do czynszu

2022-09-07

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż w sprawie złożenia wniosku o przyznanie dopłaty do czynszu przez osoby, które podpisały umowy najmu lokali mieszkalnych wybudowanych przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie, pracownicy Urzędu będą kontaktować się bezpośrednio z najemcami lokali (telefonicznie lub mailowo).

Dodatek węglowy w Krakowie

2022-08-12

Dodatek węglowy w Krakowie

 

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje jedynie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o dodatek osłonowy - zmiany od 1 sierpnia br.

2022-08-01

Przypominamy, że od 1 sierpnia br. dochody gospodarstwa domowego uzyskane w 2021 r. stanowią podstawę do ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na druki wniosków składanych od dnia 1 sierpnia br. i uzupełnianie ich mając na uwadze rok 2021.

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

2022-07-22

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. Krakowskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 w formie papierowej.  

Ankieta dla rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+

2022-07-22

W związku z chęcią poznania opinii beneficjentów programu Krakowska Karta Rodzinna 3+, Urząd Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej wskazania najlepszych partnerów naszego programu.

Przedłużenie przyznania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy powyżej 120 dni.

2022-07-05

Można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy spełnia jeden z poniższych warunków:

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2022-07-01

  1. Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r., dotyczące obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL, składa się do 15 lipca 2022 r.
  2. Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. składa się do 31 lipca 2022 r.
  3. Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).
Znajdź