Aktualności

Remont parteru w Krakowskim Centrum Świadczeń

W związku z rozpoczynającym się od dnia 23 września 2019 r. remontem drugiej części parteru na ul. Stachowicza 18, kolejkomat do pobierania bloczków z numerkami do złożenia wniosków o przyznanie:

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego 500+

Wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w miesiącu, w którym zostało wydane rozstrzygnięcie następuje w terminie kilku dni od dnia rozpatrzenia wniosku.

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r., rozpoczęło się przyjmowanie papierowych wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy 2019/2020.

Przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

  • ul. Stachowicza 18 I piętro stanowiska nr 8, 9, 10, 11 w godz. 7.40 do 18.00
  • os. Zgody 2 parter pokój 25 w godz. 7.40 do 15.30.

 

 

 Plebiscyt pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”

Plebiscyt pn.: „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest realizowany w ramach polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków oraz kampanii społecznej „Kraków stawia na Rodzinę”.

Zmiany w świadczeniu dobry start

Od 1 sierpnia 2019 r. wejdą w życie zmiany dotyczące przyznawania świadczenia dobry start. W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozporządzenia w sprawie zmian w programie „Dobry start” świadczeniem będą objęci również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Zmiany w Programie Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie której rozpatrywane są wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, tzw. 500+.