Zapraszamy do korzystania z opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

W dniu 1 kwietnia 2020 roku w ramach Centrum Medycznego UNIMED ul. Młodej Polski 7 w Krakowie, działalność swoją rozpoczął Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapraszamy do korzystania z opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
Fot. UNIMED

Ośrodek powstał w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego i skierowany jest do dzieci w wieku 0-21 lat, ich rodziców oraz opiekunów prawnych. Korzystanie ze wsparcia w ośrodku nie wymaga skierowania od lekarza. W ramach ośrodka realizowane są: porady i diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoterapia rodzinna, wsparcia psychospołeczne, wizyty domowe i środowiskowe. W nowo powstałym ośrodku najmłodsi pacjenci otrzymają kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa klinicznego, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów.

Oferta ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 21 roku życia), które nie wymagają interwencji psychiatry, a:

- odczuwają lęk wynikający np. z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej, niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasisty, maturalnymi);

- borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi i mają trudności w relacjach z rówieśnikami, w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;

- spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami;

- doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, psychosomatycznych;

- są dotknięte przemocą domową

Ideą OŚOPIP jest objęcie pomocą dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, nie wymagającymi interwencji psychiatry. Pacjenci otrzymają pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co zdecydowanie zmniejszy stres oraz sprawi, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym dziecku środowisku. Dzięki włączeniu w system terapeuty środowiskowego usprawniony zostanie kontakt z opiekunem oraz szkołą dziecka, co przełoży się na korzystne efekty również poza murami samego ośrodka.

W obecnej sytuacji epidemii porady udzielane są za pomocą systemów teleinformatycznych tj. telefon, skype itp.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze świadczeń w ramach OŚOPIP proszone są o kontakt z rejestracją tel. 12 415 81 12, email: rejestracja@unimed-nzoz.pl

więcej informacji www.unimed-nzoz.pl lub www.unimed-terapia.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także