Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ cudzoziemcom, którym to prawo wygasło co najmniej z dniem 31 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ cudzoziemcom, którym to prawo wygasło co najmniej z dniem 31 marca 2020 r.
Fot. Sprawy Społeczne

W  związku z utratą ważności karty pobytu (od 14.03.2020 r. włącznie),
a w konsekwencji przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ do dnia 31.03.2020 r. informujemy, że na bieżąco wysyłamy na podane we wnioskach o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego adresy e-mail,  informacje jak należy postępować aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+.

 

W przypadku dalszego zamieszkiwania na terenie Polski, sprawowania opieki i utrzymywania dzieci, na które było przyznane świadczenie wychowawcze i dalszej chęci pobierania świadczenia wychowawczego 500+ prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego do wysłanej wiadomości e-mail oświadczenia, a następnie przekazania go zgodnie z przedstawionymi instrukcjami.

Poniżej wzór wypełnionego oświadczenia:

Oświadczenie służące przedłużeniu okresu prawa do świadczenia wychowawczego

 

Postawa prawna:

art. 15 z oraz art. 15 zzq ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)

pokaż metkę
Osoba publikująca: TAMARA WESEŁOWA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także