Krakowskie Centrum Świadczeń UMK wznawia obsługę niektórych klientów

Informujemy, że wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów w lokalizacji przy ul. Stachowicza 18 dla szczególnie uzasadnionych przypadków. Dotyczy to w pierwszej kolejności odbioru gotowych Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych.

Krakowskie Centrum Świadczeń UMK wznawia obsługę niektórych klientów
Fot. pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienci będą przyjmowani w godzinach od 8:30 do 15:00 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty:

012 616-50-00 – świadczenia wychowawcze (500+)

012 616-50-09 – świadczenia rodzinne

012 616-51-08 – fundusz alimentacyjny

012 616-50-50 – Krakowska Karta Rodzinna 3+

012 616-51-14 – Karta Dużej Rodziny

012 616-50-21 – dodatki mieszkaniowe

lub mailowym pod adresem: so.umk@um.krakow.pl

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo informujemy, że wstęp do ww. lokalizacji będzie możliwy z użyciem maseczki ochronnej oraz po zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwiania spraw drogą elektroniczną:

Świadczenie wychowawcze (500+)
- za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu (WYKAZ BANKÓW)
- za pomocą portalu EMP@TIA: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup (INSTRUKCJA)
- za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
- za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP:  https://pz.gov.pl/pz/index

Świadczenia rodzinne
Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy: www.empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl

Fundusz alimentacyjny
Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy: www.empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl

Krakowska Karta Rodzinna 3+
Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy: https://epuap.gov.pl

Karta Dużej Rodziny
Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy: https://empatia.mpips.gov.pl

Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych
Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy: https://epuap.gov.pl

Wszelkie dokumenty i wnioski można także pozostawić
w oznakowanym pojemniku umieszczonym przed budynkiem Krakowskiego Centrum Świadczeń
lub przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:

Urząd Miasta Krakowa
Krakowskie Centrum Świadczeń
Referat ds. Obsługi Mieszkańców
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także