Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dodatek elektryczny

Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który:

- wykorzystuje prąd jako źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne),

- prąd jest głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym,

- źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć elektronicznie za pomocą Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa (w formie pisma wraz z załączonym skanem wypełnionego wniosku) i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego albo uwierzytelnić podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są również w następujących lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30: 

  • Kraków, ul. Stachowicza 18, 
  • Kraków, os. Zgody 2,
  • Kraków, ul. Wielicka 28A

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można również wysłać pocztą na adres Krakowskie Centrum Świadczeń, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 z dopiskiem „dodatek elektryczny”.

 

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

WAŻNE! Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. fotowoltaika.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2022-11-30
Data aktualizacji: 2023-02-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź