Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kontynuacja świadczenia dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

Gospodarstwa domowe ogrzewające domy i mieszkania gazem będą mogły otrzymać zwrot VAT od ceny tego paliwa dostarczonego w pierwszym półroczu 2024 r.

Wnioski będzie można składać do 30 września 2024 r.

 

Fot. Sprawy Społeczne

Od stycznia 2023 r. jest dostępne świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem, tj. refundacja podatku VAT za zużyte paliwo gazowe.

Aby otrzymać ww. świadczenie należy łącznie:

- ogrzewać swoje gospodarstwo domowe paliwem gazowym,

- zgłosić lub wpisać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe jako ogrzewania główne w swoim gospodarstwie domowym,

- być odbiorcą paliwa gazowego, tj. ponosić koszty jego zakupu zgodnie z fakturą.

 

Świadczenie to nie ma określonej ustawowo kwoty, a będzie stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu.

Refundacja podatku VAT nastąpi z faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.  O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w ww. okresie.

Refundacji podlega podatek VAT od paliw gazowych tj.  m. in. gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej.

 

UWAGA!

Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej (MPEC).

 

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa w dniu 30 września 2024 r.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, czy dodatek osłonowy.

 

W  przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.
  • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
  • od 1 sierpnia 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Druk wniosku o refundację podatku VAT jest umieszczony na stronie internetowej Krakowskiego Centrum Świadczeń.

 

W przypadku przyznania refundacji podatku VAT zostanie przesłana informacja na adres e-mail wskazany we wniosku.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2023-12-28
Data aktualizacji: 2023-12-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź