Start rozwiń menu

Infolinia rozwiń

Elektroniczna rezerwacja wizyt rozwiń

Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze rozwiń

Zaświadczenie do programu Stop Smog rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Chcesz zapytać o coś prawnika, ale nie stać Cię na jego usługi? Złóż pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów takiej pomocy. W Krakowie, w różnych lokalizacjach miasta, działa 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym punkty nieodpłatnej mediacji oraz punkty poradnictwa obywatelskiego (w przypadku realizacji zadania przez organizację pozarządową).

 

Osoba uprawniona może uzyskać pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa.

W celu uzyskania porady, należy przygotować wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  • wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:   

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, należy zarejestrować się telefonicznie:

796 420 474, w godzinach 9:30–17:00.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – telefonicznie od 16 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania porad prawnych w okresie pandemii znajdują się na stronie: www.bip.krakow.pl (zakładka Rozwój miasta/Strategie, Polityki, Programy/Polityka społeczna/Nieodpłatna Pomoc Prawna:

 

ZOBACZ: Lista Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

pokaż metkę
Osoba publikująca: EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2020-11-06
Data aktualizacji: 2020-11-06
Powrót