Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem CIVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.)  - pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia- zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy prawa.

Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności
Fot. Fot. pixabay.com

 

Prawo do świadczeń rodzinnych przyznane na mocy ww. orzeczeń zostanie przedłużone z urzędu bez potrzeby składania wniosków o poszczególne świadczenia.
Przypominamy jednak, żeby uzyskać z urzędu przedłużenie tego prawa należy spełnić również inne określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych warunki.

W załączeniu wzory stosownych oświadczeń, które należy wypełnić i przesłać do KCŚ:

- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (w tym dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji)

- zasiłek pielęgnacyjny

- świadczenie pielęgnacyjne

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- fundusz alimentacyjny

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Figacz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także