Informacja dotycząca przedłużenia cudzoziemcom prawa do świadczeń rodzinnych

W  związku z utratą ważności karty pobytu (od 14.03.2020 r. włącznie),  a w konsekwencji ustaniem prawa do świadczeń rodzinnych istnieje możliwość przedłużenia tego prawa bez konieczności posiadania nowej decyzji Wojewody zezwalającej na pobyt i pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz karty pobytu.

Informacja dotycząca przedłużenia cudzoziemcom prawa do świadczeń rodzinnych
Fot. Sprawy Społeczne

Prawo do świadczeń rodzinnych zostanie przedłużone z urzędu bez potrzeby składania wniosków o poszczególne świadczenia.

W przypadku dalszego zamieszkiwania na terenie Polski, sprawowania opieki i utrzymywania dzieci, na które były przyznane świadczenia rodzinne prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego niżej oświadczenia, a następnie przesłanie do Krakowskiego Centrum Świadczeń.

 

W załączeniu wzory stosownych oświadczeń:

- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenie rodzicielskie

- zasiłek pielęgnacyjny

- świadczenie pielęgnacyjne

- specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Podstawa prawna:

art. 15 z oraz art. 15 zzq ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Kowalczyk
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także