Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiana ustawy dla obywateli Ukrainy w zakresie świadczeń rodzinnych

Krakowskie Centrum Świadczeń  informuje, że z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do dnia 30 września 2025 r.

Oznacza to, że przedłużeniu ulega prawo obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych:

  • w przypadku zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego – do końca okresu zasiłkowego, czyli do 31-10-2024 r. 
    Jeśli posiada Pan/Pani dzieci uczące się w szkołach podstawowych i średnich, należy jednocześnie złożyć wniosek o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 (do 31-10-2024 r.).
  • w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego – do 30-09-2025 r., chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na okres krótszy niż do 30-09-2025 r., to świadczenie zostanie przedłużone do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia
  • w przypadku świadczenia rodzicielskiego – do końca okresu, który uprawnia do świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednak nie dłużej niż do 30-09-2025 r.

Nowy okres zasiłkowy 2024/2025 do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń (zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, a także specjalny zasiłek opiekuńczy) na kolejny okres zasiłkowy 2024/2025 należy złożyć nowy wniosek w terminie do 30-11-2024 r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 01.07.2024 r., natomiast w formie tradycyjnej od dnia 01.08.2024 r.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu, utraty statusu UKR, uzyskania karty pobytu, uzyskania kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zmiany miejsca zamieszkania lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, należy niezwłocznie powiadomić o tym Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Barbara Talik
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2024-06-26
Data aktualizacji: 2024-07-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź