Zmiany w Programie Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie której rozpatrywane są wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, tzw. 500+.

Zmiany w Programie Rodzina 500+
Fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

Do najważniejszych zmian należą:

  • zniesienie progu dochodowego warunkującego przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko – świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia niezależnie od dochodów rodziny;
  • brak obowiązku posiadania ustalonych alimentów na dziecko w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci;
  • przyznanie świadczenia bez decyzji administracyjnej – o przyznaniu świadczenia Wnioskodawcy zostaną poinformowani na wskazany we wniosku adres poczty e-mail;
  • wydłużenie do 3 miesięcy czasu na złożenie wniosku i otrzymanie wypłaty z wyrównaniem w przypadku:
    • urodzenia się dziecka
    • śmierci jednego z rodziców, który był Wnioskodawcą;
  • przedłużenie okresu świadczeniowego – świadczenie będzie ustalane aż do 31 maja 2021 roku, to znaczy, że w 2020 roku nie trzeba będzie składać wniosków.

 

Więcej informacji w zakładce Nowy okres świadczeniowy 2019/2021

 

 

Pokaż metkę
Autor: Krakowskie Centrum Świadczeń
Osoba publikująca: Katarzyna Płaszewska
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także